DENK en GROEI stimuleert de persoonlijke groei en optimale
leerontwikkeling. Centraal hierbij staat effectief en
zelfstandig denken en leren, en probleemoplossend werken.
Onderwerpen die zeer belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van een mens op alle levensterreinen.
praktijk ter stimulering van denkvaardigheden
Ittervoorterweg 74   6005 NR  Weert  |  ©2011 ontwerp: Ontwerpburo de Keizerin  |  disclaimer